Æmbis er et fint felt med en del spredte steiner og sektorer. Fine landinger og mange fine buldere primært fra 6a og oppover, med enkelte unntak. Mange åpne prosjekter som er pusset, men ikke er besteget enda. Flere av sektorene vil få langt flere buldere etterhvert.

Sectors: