Page views (since 2019.10.09): 43
Sirkler som kombinerer buldere fra ulike områder/sektorer i Fredrikstad og omegn. Gule sirkler: Barnebuldere, lett, lavt og ufarlig. Grad 2-3 Orange sirkler: Koseklatring og oppvarmingsbuldere Grad 3-4+. Blå sirkler: Må dra på litt: Grad 4 - 5C. Røde sirkler: Skal være noe utfordrende 5B - 6C. Svarte sirkler: Sltsomt og hardt: Grad fra 6B og oppover. Det skal være litt overlapp mellom sirklenes vanskelighetsgrad/farge. Det er løst basert på Font-sirklene, men tilpasset lokale forhold. Prøver primært å velge ut bare fine buldere i sirklene, inkludere klassikerne og stimulere klatrere til å besøke ulike felt for å komplettere sirklene sine. Store felt kan ha egne sirkler som kan stimulere klatrere til å prøve ulike sektorer og ulike stiler/typer buldere. Det er meningen at hver sirkel skal ha en viss variasjon både i grad og type buldere. Noen skal føles lette, andre må en jobbe hardt med, noen passer din stil andre ikke? Hver sirkel inneholder mellom 14 og 18 buldere.