Page views (since 2019.10.09): 34
Både buldring og tauklatring midt i Merrapanna friluftsområde. Flott barnevennlig rekreasjonsområde med store plener, strand og svaberg. Området har så langt fire sektorer for buldring. En sentral sektor der stien stopper ved de store planområdene, her er også en tauvegg med naturlige ruter og topptaufester over/bak kanten. To av sektorene ligger ute ved svabergene på sjøsiden (sørvestsiden) av Merrapanna.