Page views (since 2019.10.09): 22
Bynær klatring i flotte omgivelser med loddrette vegger langs kyststien rett sør for Isegran. Antatt at det kan etableres ca 20+ buldere her. Mange lette buldere og enkelte hardere. Drøye halvparten av bulderne virker å være våte etter regnvær. Her er det en del vannsig i sprekkene og på veggene.