Page views (since 2019.10.09): 17
Et nytt øssia-felt! Feltet ligger nær vei, men usjenert. Under 100m anmarsj til de første bulderne. Parkeringsmulighetene er gode, det finnes flere lommer langs veien. Landingene er stort sett svært gode

Sectors: