photographer: Unknown
photographer: Hallstein Wågsås
photographer: Hallstein Wågsås
photographer: Unknown
photographer: Unknown
photographer: Unknown
photographer: Unknown, in photo: Christer Marqvardsen
Nr: 3
Comment: Ståstart fra krimpere. Rett opp i horisontalt riss og deretter oppover svakt mot høyre før mantel.
FA:
FA date: 09/04-01
Original grade: 7B+
Navigation:Google Maps
Page views (since 2019.10.09): 30

Ticks:

Niklas Mintorovich
7B+
Endelig!

Comments:

No comments