photographer: Hallstein Wågsås
photographer: Hallstein Wågsås
photographer: Hallstein Wågsås
photographer: Baste Andesilic
Nr: 9
Comment: Hoppstart i oveheng 0,5-1m til venstre for det tydelige fingerrisset i toppen. Catch på ok lister, videre opp på hylle, dra deg litt til høyre og opp fingerrisset. Crux i catchen og over hylla til du når risset. Lett i toppen.
FA: Anders Melberg
FA date: 03/06-14
Original grade: 6A
Navigation:Google Maps

Ticks:

Hallstein Wågsås
6A
Litt hard catchen på hoppstarten. Mantler opp på hylla og fint riss I toppen.

Comments:

No comments