Nr: 2
Comment: Bulderet ligger ganske langt til venstre på den loddrette veggen. Stående start på undertak rett over en lav sigdformet list. Rett opp til kanten til venstre for toppen.
FA: Hallstein Wågsås
FA date: 11/10-15
Original grade: 4
Navigation:Google Maps

Ticks:

No ticks

Comments:

No comments