Nr: 8
Comment: Starter litt til venstre for en renne/ankomst fra toppen. Cruxig start på tynne tak, opp på et litt ru/kvass kant, skrår opp mot venstre. Opprinnelig gradert 4+ (men det må være opplagt feil).
FA:
FA date: 01/04-00
Original grade: 5+
Navigation:Google Maps

Ticks:

No ticks

Comments:

No comments