photographer: Niklas Mintorovitch
photographer: Niklas Mintorovitch
photographer: Niklas Mintorovitch
photographer: Niklas Mintorovitch
Nr: 1
Comment: Sitsttart på godt tak, følg diagonalt mot venstre på positive, uttopping i litt trang mantel.
FA: Niklas Mintorovitch
FA date: 10/06-16
Original grade: 5
Navigation:Google Maps

Ticks:

Comments:

No comments