photographer: Niklas Mintorovich
photographer: Unknown
photographer: Unknown
photographer: Unknown
Nr: 4
Comment: Sitstart på bøttetak. Gå svakt til venstre via positive tak, deretter opp og følge areten til naturlig top.
FA: Silje Mintorovitch
FA date: 04/05-12
Original grade: 4
Navigation:Google Maps
Page views (since 2019.10.09): 33

Ticks:

Niklas Mintorovich
4
Fint oppvarmingsproblem som kan gjøres litt som man ønsker. Jo sterker og høyere man er, jo høyere er det naturlig å gjøre det dynamiske flyttet til. Man kan også toppe rett og og litt til høyre for ekstra utfordring, i kontrast til venstre.
Hallstein Wågsås
5
Slik vi gikk den gikk vi litt mer rett opp, svakt høyre før vi gikk mot den skrå toppkanten.
Aina Rove
4
Niklas Hansen
4

Comments:

No comments