photographer: Unknown
photographer: Unknown
Nr: 12
Comment: Sitstart på gode slopere. ut til krimp (høyre) så rett opp i godt tak. Følg rett opp via pinch, sloper og godt riss på toppen. Kanselering markert med grønt.
FA: Niklas Mintorovich
FA date: 18/04-13
Original grade: 6B
Navigation:Google Maps

Ticks:

Bjørn Dragland
6A+
Brukte en liten krimp som mellomtak for høyre hånd like til høyre for pinchen som muligens gjør det litt lettere..?
David Pattenden
6B
Niklas Hansen
6B

Comments:

No comments