photographer: Baste Andesilic
Nr: 20
Comment: Starter ved et skrått riss, rett til høyre for Nøttefabrikken. Skrår opp mot høyre. (tidligere omtalt som problem 13)
FA:
FA date: 26/06-01
Original grade: 6C
Navigation:Google Maps

Ticks:

No ticks

Comments:

No comments