photographer: Unknown
photographer: Unknown
Nr: 21
Comment: Sitsstart til høyre for stort riss. Følg oppover via riss og krimpere til høyre. Top ut til høyre. Morpho. Venstre for det store risset er ekskludert.
FA: Niklas Mintorovitch
FA date: 05/04-15
Original grade: 6A
Navigation:Google Maps

Ticks:

No ticks

Comments:

No comments