photographer: Unknown
photographer: Unknown
Nr: 23
Comment: Sitstart fra hylle. Følg opp via horisontalt riss og sloperaret. Samme topp som Ladder of Pain. Høyre for vertikalt riss er ekskludert.
FA: Niklas Mintorovitch
FA date: 08/04-16
Original grade: 6B+
Navigation:Google Maps

Ticks:

No ticks

Comments:

No comments