photographer: Unknown
photographer: Unknown
Nr: 6
Comment: Lang linje til høyre på veggen som skrår ut mot høyre. Luftig topp. Trenger flere padder og god spotting. Ukjent grad.
FA:
FA date: 02/04-00
Original grade: n/a
Navigation:Google Maps
Page views (since 2019.10.09): 55

Ticks:

No ticks

Comments:

No comments