photographer: Unknown
photographer: Unknown
photographer: Unknown
photographer: Unknown
Nr: 1
Comment: Første bulder på sva-veggen. Ståstart ved å balansere på risset merket med rød ring. Følg rett opp og mantle.
FA: Niklas Mintorovitch
FA date: 21/10-16
Original grade: 4+
Navigation:Google Maps

Ticks:

No ticks

Comments:

No comments