photographer: Unknown
photographer: Unknown
photographer: Unknown
photographer: Unknown
photographer: Unknown
photographer: Unknown
Nr: 1
Comment: Ståstart fra godt riss/list. Traverser mot høyre via list, krimper og slopere. Topp ut til høyre for sidetaket på slutten av traversen. Lavt.
FA: Niklas Mintorovitch
FA date: 15/05-17
Original grade: 6A
Navigation:Google Maps

Ticks:

No ticks

Comments:

No comments