photographer: Unknown
photographer: Unknown
photographer: Unknown
photographer: Unknown
Nr: 2
Comment: Ståstart fra godt riss/list. Traverser mot høyre via list, krimper og slopere. Mantel rett opp fra sidetak og slopere. Høyre for sidetaket på slutten av traversen er ekskludert (markert med grønn X). Bulderet er en ekslkulderingsvariant av Krokanbølgen. Lavt.
FA: Niklas Mintorovich
FA date: 18/05-17
Original grade: 6A+
Navigation:Google Maps
Page views (since 2019.10.09): 3

Ticks:

No ticks

Comments:

No comments