photographer: Unknown
photographer: Unknown
photographer: Unknown
Nr: 10
Comment: Sitstart fra laveste del av sloperleppe (markert med rød sirkel). Svakt mot høyre, deretter rett opp og mantel.
FA: Niklas Mintorovitch
FA date: 10/02-17
Original grade: 7B
Navigation:Google Maps

Ticks:

No ticks

Comments:

No comments