Blå sirkel Kuvauen [5+] (Sirkler / Blå sirkler) | Buldring i Fredrikstad
Nr: 2
Comment: Sirkelen består av buldere fra grad 4 til 5+, utelukkende i Kuvauen. Følgende buldere er med i sirkelen: P-veggen høyre: Calamity Jane 5, Festus 4, Srg.Blueberry 5. Doveggen/Smibakken: Jonas ss 5+, Hvite niggere 4. Svenskeberget: Zlatan i gata 4, Liten og blå 4+, Grabben 5. Kuvautangen: Krabben på land 5, Makrell ss 4+, Morene ss 5+. Kråkvika: Y aksen 5+, Ikosaeder 4+, Sinus 5, Pytagoras 4+. Samtlige 15 bulder må være gått og ticket før en kan ticke hele sirkelen.
FA:
FA date:
Original grade: 5+

Ticks:

No ticks

Comments:

No comments