Barnas dag på Vetatoppen (Gul sirkel) [3] (Sirkler / Gule sirkler) | Buldring i Fredrikstad
Nr: 1
Comment: Sirkelen inkluderer følgende bulder (alle på Vetatoppen): Kløfta (4stk): - Aller lettest - Slå opp - Spoiler alert - Stilken. Vestkanten (10 stk): - Farao i furua* - Aspiranten - Skråplanet - Tusenbein - Hastverk - Borka - Skalle-Per - Qvarten - Pompel - Bjørnen i det blå huset Samtlige bulder av av grad 2 eller 3. Samtlige 14 bulder på tickes/gjennomføres før sirkelen kan tickes. * Ikke la barna toppe ut hele Farao i furua, de bør stoppes på den første kanten, da vi ikke ønsker så høye bulder for barn.
FA:
FA date:
Original grade: 3

Ticks:

No ticks

Comments:

No comments