Nr: 3
Comment: Bratt og krevende klatring midt på den venstre av de to krybbeveggene.
FA:
FA date:
Original grade: n/a
Navigation:Google Maps

Ticks:

No ticks

Comments:

No comments