photographer: Unknown
Page views (since 2019.10.09): 21
Sektor fra 2000-t., som er lite brukt og i varierende tilstand. Noe ujevnt innsteg med noe vegitasjon på bakken oppi der og noe svartlav.

Problems: