photographer: Unknown
Sektor fra 2000-t., som er lite brukt og i varierende tilstand. Noe ujevnt innsteg med noe vegitasjon på bakken oppi der og noe svartlav.

Problems: