Page views (since 2019.10.09): 35

Problems:

Lårhalsbrudd 7B Høyt og hardt bulder. Starter ved et lite overheng med buede undertakslister. Rett opp via to skrå sloperlister og uttopping ved et lite riss.
Finger'n i hølet 7A+ Start med venstre i lite hull og høyre på sidetak/undertak. Bulderet skrår mot høyre og opp.
Påskeharen ss. 7A (2 ascents) Sitstartversjon av bulder med samme navn. Starter med venstre på lav hylle og høyre på liten krimp. Er gått en versjon der hylla er ekskludert, gradert 7a+.
Ballerina 6B+ Høyt fint bulder til venstre for Lårhalsbrudd.
Høyball 6B Veldig iøyenfallende linje med flere tynne vertikale riss/listesystemer, med beta som ikke er innlysende å lese. Høy og luftig.
Kontemplativ angst 6B Starter rett til venstre for hjørnet. Antatt start er høyre i hull og venstre på skrått riss/listsystem. Antatt linje er rett opp, så mot venstre. Slapp topp eller ytterligere mot venstre til sidetak i riss.
Whale raider ss. 6B
(1 ascent) Linja til venstre i bildet. Sitstart.
Påskeharen 6A+
(2 ascents) Starter litt til venstre for en renne/ankomst fra toppen. Cruxig start på tynne tak, opp på et litt ru/kvass kant, skrår så opp mot venstre.
Vår i februar ss. 6A
Baste Andesilic (2 ascents) Linja til høyre i bildet. Sitstart.
Vannsklia 4+ Høyt svabulder. Noe eksponerte fall om du er helt til venstre på svaet, pga en blokk/sprekk på siden.
Skyggen ss 4
(1 ascent) Sitstart under en stor blokk. Lett videre opp slakt hylle/diedersystem.
Prosjekt Finger'n i hølet ss n/a Grisehard sitstartdyno til lite hull, videre med ny dyno som ståstartversjonen.