Krigssonen (Ambjørnrød) | Buldring i Fredrikstad
Dette er det første feltet man kommer til hvis man følger den store stien inn i skogen fra Krabberød. Bulderne er samlet på vegger og selvstendige "steiener" på hver side av stien og jordet. Her er det flere mulige raste-/samlingsplasser. Det er også et lavt blokkområde her som kan egne seg for barn sammen med voksne spottere.

Problems:

Feriesyssel 7B+ Niklas Mintorovitch
Kjølemaskin 7B
Christer Marqvardsen Amundsen
Geriljakrigen 7A+
Niklas Mintorovitch
Power Rangers 7A
Per Øyvind Skjærvold Johansen
O-kesa 6B+
PØs Portrett 6A+ Niklas Mintorovitch
Kakekors 6A Niklas Mintorovitch
Lille mamutt 6A
Per Øyvind Skjærvold Johansen
Kaldstart 5
Bjørn Dragland
Røde Kmer 5
Hallstein Wågsås
Schlieffenplanen ss. 4+ Hallstein Wågsås
Skyttergravsfot ss. 4 Hallstein Wågsås
Varmepumpa ss 4
Hallstein Wågsås
Døgnvill 3 Hallstein Wågsås