photographer: Unknown
Tidligere en masse prosjekter 100m fra parkeringa med 8-9 små veggdeler mer eller mindre sammenhengende, men tidvis i to høydeseksjoner. De aller fleste er ganske lave. Mye er ferdig pusset og det er muligheter for en del buldre her. I 17/18 har det kommet til flere buldere, så her er det bare å plukke FA, for dem som vil og greier.

Problems:

Minnetyven 6B Per Øyvind Skjærvold Johansen Starter i lite overheng går litt mot venstre og opp vi godt tak, god krimp og sva i toppen. Går ganske når et hjørne på steinen i øvre del.
Emanuel's Kant 6A
Hallstein Wågsås (1 ascent) Litt deperat ståstart fra undercling med langt flytt til god toppkant. Her ligger alt til rette for fin mantling eller høye hæler, som ikke bør være for vanskelig. Om uttoppingen dras mot høyre, vær obs på blokk i innsteget. Ligger rett til høyre for ocunbulderne.
Captain Ocun ss. 5+ Hallstein Wågsås (3 ascents) Sitstartversjon (gjerne med healhook i sitten) fra lav hylle. Så opp i risset, der det kan være ganske trangt å snu om beina og etablere seg i risset, deretter betraktelig lettere. Uttoppingen er lettere med riktig beta. Stranda-hval-metoden i toppen er ikke å anbefale.
Æmbriss 5+ Ole Aleksander Ydse (1 ascent) Sitstart bare følge risset oppover. Ruta finner man 5-10m på venstre side av Minnetyven. Er på en hylle så litt kinkig å spotte.
Captain Ocun 4+ Hallstein Wågsås (2 ascents) Ståstart i tydelig knyttnevebredt riss (3m høyt) som er formet som en sigd. ca 15m m lengre opp i veien fra avkjøringa til Ambjørnrød skole, der en sti/gammel traktorvei går parallelt med Abjørnerødveien inni krattet (rett inn fra den østlige busslomma).