photographer: Niklas Mintorovich
photographer: Niklas Mintorovich
photographer: Niklas Mintorovich
Page views (since 2019.10.09): 15
Lang sektor i skråninga over bekken fra stien. Bestående av flere langsgående enkeltvegger. Ganske variert type buldring, både i grader og stil. Potensial for videre utvikling i midtre og høyre del av sektoren.

Problems:

Terrierblod 7B
Niklas Mintorovich (1 ascent) Sitstart i gode tak og gå opp til liten sidepull, deretter følg opp på små krimpere og slopere. Upussede gode tak helt til høyre er ekskludert, det samme er "halvmånen" til venstre.
Morricones halvmåne 6C+
Niklas Mintorovich (1 ascent) Samme sitstart som Bueskytter på godt starttak. Deretter traverser halvmånen mot høyre og mantle inn over svaet.
Trappetroll 6C Niklas Mintorovich (1 ascent) Sitstart på godt tak, følg rett opp via krimpere og uttopping på slopere. Ekskludering: Unngå de gode takene til høyre (merket grønt på bildet), potensial for en lettere variant uten ekskludering.
Bueskytter 6A+
Niklas Mintorovich (1 ascent) Sitstart på positive tak rett opp.
Bramseil 6A
Niklas Mintorovich (1 ascent) Sitstart på lavt positivt skrålist. Rett opp via arete og sva. Ekskludering: markert med grønt på bildet.
Myggsommer 5 Niklas Mintorovich (1 ascent) Sitsttart på godt tak, følg diagonalt mot venstre på positive, uttopping i litt trang mantel.
Vårkåt 4+
Niklas Mintorovich (2 ascents) Høyt sva 6-7m. Midt på svaet. Ståstart.