photographer: Niklas Mintorovitch
photographer: Niklas Mintorovitch
photographer: Niklas Mintorovitch
Lang sektor i skråninga over bekken fra stien. Bestående av flere langsgående enkeltvegger. Ganske variert type buldring, både i grader og stil. Potensial for videre utvikling i midtre og høyre del av sektoren.

Problems:

Terrierblod 7B
Niklas Mintorovitch
Morricones halvmåne 6C+
Niklas Mintorovitch
Trappetroll 6C Niklas Mintorovitch
Bueskytter 6A+
Niklas Mintorovitch
Bramseil 6A
Niklas Mintorovitch
Myggsommer 5 Niklas Mintorovitch
Vårkåt 4+
Niklas Mintorovitch