Page views (since 2019.10.09): 20
Første veggen som ble etablert. Den høyre delen av det øvre platået. Forholdsvis lave buldere med gode landinger. Mange tette buldere der enkelte fungerer med ekskluderinger. Linjer presentert fra venstre til høyre.

Problems:

Bukkedrotten 7A+ Niklas Mintorovich Sitstart med venstre på krimpete sidetak og høyre på et større sidetak. Følg rett opp via sloper, horisontalt riss, deretter små tak, sloper og god rail på toppen. Kanselering markert med grønt (risset til venstre og store tak til høyre). Ikke den peneste linja med kanseleringene, men fin klatring.
Akasieflatene 6C+ Niklas Mintorovich (1 ascent) Sitstart i krimpete sidetak med venstre og høyre på et større sidetak. Følg rett opp til sloper og deretter til venstre på gode tak og inn i riss. Venstre for risset er ekskludert. Graden i dette problemet ligger hovedsakelig i første flytt.
Twilight zone 6C+
Niklas Mintorovich (1 ascent) Lang travers fra venstre mot høyre, samme uttopping som "Andre verden" (nr.10). Hold lavt fra starten, følg så horisontalt riss til du går rett opp mot uttoppinga.
Kong Pegasus 6C Niklas Mintorovich Sitstart i gode slopere. Stort flytt til sloper ut til venstre, deretter godt tak i riss, så opp i rail i takoverhenget og pinch. Topp ut til venstre for "Andre verden" (nr.10). Ekskludering markert med grønt.
Warp Zone 6C
Niklas Mintorovich (1 ascent) Sitstart i godt tak. Traverser fra venstre til høyre via horisontalt riss til du når bøttetak, så rett opp i uttopping. Samme topp som Andre verden (nr.10).
Andre verden 6B
Niklas Mintorovich (3 ascents) Sitstart på gode slopere. ut til krimp (høyre) så rett opp i godt tak. Følg rett opp via pinch, sloper og godt riss på toppen. Kanselering markert med grønt.
Laika 6B
Niklas Mintorovich (2 ascents) Travers fra venstre mot høyre. Sitstart i godt tak. Hold lavt i starten, deretter skrått oppover (se bilde 2). Utoppingen er lik Ridderost (nr.6).
Ridderost 5+ Niklas Mintorovich (2 ascents) Sitstart i godt tak. Følg rett opp og deretter svakt til høyre på gode lister og god topp.
Windingus visdom 5+ Niklas Mintorovich (2 ascents) Sitstart på gode tak, følger rett opp, mantel midt i veggen, reis opp og gjør klar for uttopping.
Himmelspretten 5 Hallstein Wågsås (3 ascents) Start på samme lave bøttetak som Himmelfart, Ridderost og warp zone. Deretter ganske langt slakt høyre på ok tak og rett opp til god kant, uten å gå særlig til venstre. Er merket med grønt på bildet.
River Blast 5 Silje Mintorovitch (2 ascents) Samme sitstart som Laika og twilight zone, men traverser mot høyre på gode krimplister nært toppen. Toppen av steinen er ekskludert i starten. Samme uttopping som "Himmelfart" (nr.4).
Lettost 4+ Hallstein Wågsås (3 ascents) Hengende start på gode tak til høyre for bøtta. Rett opp til to horisontale lister, videre via skrå list og rett opp til toppkanten. Merket med gult på bildet.
Easy but Bold 4 Hallstein Wågsås (2 ascents) Start på gode tak mellom rett til høyre for overhenget. Rett opp på plenty med positive tak. Selv toppen er litt slapp.
Himmelfart 4 Silje Mintorovitch (4 ascents) Sitstart på bøttetak. Gå svakt til venstre via positive tak, deretter opp og følge areten til naturlig top.