photographer: Unknown
Største sektor på Rovfugl. Ligger på det øvre platået i skråninga, til venstre for sektor "Gamle Rovfugl".

Problems:

Gulox 7B+ Anders Melberg Sitstart fra to små krimpere, følg oppover svakt til venstre via små slopere, krimper, sidetak og god list, deretter mantel.
Der Undterbiss 7B Niklas Mintorovitch Sitstart fra nederste horisontale riss med venstre og fra godt tak lengre opp med høyre (begge innenfor den røde sirkelen). Rett opp.
Drømmescenario 7B
Joakim Louis Sæther (1 ascent) Sitstart fra positive krimplister, følg rett opp via krimpere, trekantet tak, riss nær toppen og mantel. Hylla med fuglerede på til høyre er ekskludert.
Kobra 7B Niklas Mintorovitch Sitstart fra tak markert med rød sirkel. Rett opp og dyno. Mantel. Det diagonale risset helt til venstre er kansellert.
Short Cut 7A Anders Melberg Sitstart fra gode tak. Dyno til toppen.
Basusjernet 6C+ Niklas Mintorovitch Sitstart i nederste horisontale riss (samme som"Krabaku"). Rett opp og mantel.
Ladder of Pain 6C+ Niklas Mintorovitch Sitstart fra hylle. Følg opp i tynt horisontalt riss, deretter lite sidetak, liten sloper og matche på topp-sloper. Mantel. Både høyre og venstre aret er ekskludert. Morpho.
Svarttrost 6C
Joakim Louis Sæther (1 ascent) Sitstart fra gode tak i riss. Dynamisk flytt til sloper/krimp. Top ut til venstre.
El Mago 6B+ Niklas Mintorovitch Sitstart fra bøttetak. Dynamisk flytt opp til riss. Mantel.
Necropotens 6B+ Niklas Mintorovitch Sitstart fra hylle. Følg opp via horisontalt riss og sloperaret. Samme topp som Ladder of Pain. Høyre for vertikalt riss er ekskludert.
ZZ 6B+ Niklas Mintorovitch Sitstart i horisontalt riss. Følg vertikalt riss oppover, mantel ut til høyre.
Køkkbakkje 6B Niklas Mintorovitch Sitstart via sidetak og riss. Følg rett opp via god list og riss, deretter slopere. Mantel inn i "skålen"på toppen.
Du er stor! 6A Niklas Mintorovitch Sitsstart til høyre for stort riss. Følg oppover via riss og krimpere til høyre. Top ut til høyre. Morpho. Venstre for det store risset er ekskludert.
Grauballemannen 6A Niklas Mintorovitch Sitstart markert med rød sirkel.
Grev Nasal 6A Niklas Mintorovitch (1 ascent) Sitstart i gode tak under det lille takoverhenget. Følg ut til venstre på god krimplist Og deretter rett opp via god sloper/list og pinch. Det store risset og lenger til venstre er ekskludert (markert med grønt).
Hank Williams 6A Niklas Mintorovitch (1 ascent) Sitstart. Følg risset og topp ut via stor hank.
Krabaku 6A Niklas Mintorovitch (2 ascents) Sitstart godt riss i "hullet". Følg rett opp til godt riss. Traverser til venstre og topp ut i "Aku".
Mega-Jåk 6A
Niklas Mintorovitch (3 ascents) Sitstart fra gode tak. Følg opp via sidetak til toppen.
Übercube 6A Niklas Mintorovitch (1 ascent) Sitstart fra positive slopere. Følg diagonalt riss til høyre og deretter rett opp via list og gode tak. Mantel på slopere. Steinen til venstre og hylla til høyre (markert med grønt) er ekskludert.
3+0 5+ Niklas Mintorovitch Sitstart fra riss og sidetak. Følg rett opp vi slopere tak og deretter store positive tak til toppen.
Aku 5 Niklas Mintorovitch (3 ascents) Sitstart på gode tak. Første flytt går svakt til venstre, deretter fortsetter man rett opp.
Hankbakke 5 Niklas Mintorovitch (1 ascent) Sitstart via sidetak og riss. Følg rett opp via gode tak, top ut med stor hank.
Mr. Jordhel 5 Niklas Mintorovitch Sitstart fra god sloper. Følg opp via riss og slopere. Mantel, deretter følg opp det lille svaet. Det store risset til høyre er ekskludert.
Rotveien 3. 4 Niklas Mintorovitch (2 ascents) Sitstart. Følg risset, Topp ut til høyre.