En hel rød sirkel skal gi utfordringer, men en viss variasjon. Grad 5B til 6C.

Problems: