photographer: Unknown
photographer: Unknown
photographer: Unknown
Sektor bestående av to "huler" og flere mindre enkeltvegger. Fra hovedstien går man ned mot badestigen og følger dermed langs vannet. Bulderne ligger hovedsakelig ved en rullesteinsstrand og er omgitt av små trær.

Problems:

Over Krokanbølgen 6A+ Niklas Mintorovitch Ståstart fra godt riss/list. Traverser mot høyre via list, krimper og slopere. Mantel rett opp fra sidetak og slopere. Høyre for sidetaket på slutten av traversen er ekskludert (markert med grønn X). Bulderet er en ekslkulderingsvariant av Krokanbølgen. Lavt.
Forbi Krokanbølgen 6A Niklas Mintorovitch Ståstart fra godt riss/list. Traverser mot høyre via list, krimper og slopere. Topp ut til høyre for sidetaket på slutten av traversen. Lavt.