photographer: Unknown
photographer: Unknown
photographer: Unknown
Sektor bestående av to "huler" og flere mindre enkeltvegger. Fra hovedstien går man ned mot badestigen og følger dermed langs vannet. Bulderne ligger hovedsakelig ved en rullesteinsstrand og er omgitt av små trær.

Problems:

Over Krokanbølgen 6A+ Niklas Mintorovitch
Forbi Krokanbølgen 6A Niklas Mintorovitch