Page views (since 2019.10.09): 14
Første sektor med inngang fra Planteskolen på Rød. Parker på grusplassen rett ved hovedveien. Gå deretter inn til selve planteskolen og hold til høyre på en sti forbi paller med ved og over en åpen "plass". Stien fører inn i skogen. Første bulder kommer da til syne på høyre. Sektoren består av bulderne som ligger nede ved bekken og bålplassen, samt veggene langs stien ( til høyre for bekken) som går nesten hele veien opp til Avholdsveggen.

Problems:

Venus fra Willendorf 7B Niklas Mintorovich Sitstart fra laveste del av sloperleppe (markert med rød sirkel). Svakt mot høyre, deretter rett opp og mantel.