Koseklatring og oppvarmingsbuldere, for dem som ikke har buldret mye. Grad 3 til 4+. inklud. også høye barnebuldere på grad 2+.

Problems: