photographer: Unknown
photographer: Unknown

Problems:

The Filth 7C Joakim Louis Sæther Ståstart fra horisontalt riss. Rett opp. Obs: Stor stubbe i landinga.