Page views (since 2019.10.09): 13
2 og 3 er lette fine problemer som egner seg godt som oppvarming. 1 er et klassisk egg-problem.

Problems:

Aberdeen Angus 6B+
(1 ascent) Kant på venstre side
Sjakalen 5
Marko Andesilic (1 ascent) Til høyre på den lille steinen vegg i vegg med V-steinen. Starter stående med h på slapp arete og v på slapp kant i brysthøyde. Rett opp med en slags mantel og/eller høy fot underveis.
Shamanen 4+
Marko Andesilic (1 ascent) Hengende start med strake armer på slapp kant ytterst på steinen, dvs sitstart for alle over 181cm. Mantle rett over kanten og videre rett opp. Håndtakene på prinsessen til venstre ble ikke benyttet på F.A.
V-sprekken 4+
(3 ascents) Riss som deler seg i to som en V. Litt hardere i starten, litt luftigere og lettere i toppen.
Bøygen 4 Grei kant på høyre side av den store V-steinen. Grad forutsetter bruk av begge steinene.
Prinsessen 3
Hallstein Wågsås (1 ascent) Ståstart til venstre på den lille steinen vegg i vegg med den store V-steinen. Starttak v på ganske godt tak opp til venstre, h på god krimp på kanten i skulderhøyde. Opp på svaet med enkel heelhook, strekk deg etter toppkanten. Ta-da...
Prosjekt sjakalen ss. n/a Sitstartversjon av bulder med samme navn. Er noen lave starttak der.