Randsonen (Alshus) | Buldring i Fredrikstad
Randsonen er en nydelig klippe med fingersnill granitt. Problemene er korte, men veldig fine og ofte hardere enn de ser ut til ved første øyekast. OBS !!!! Ta hensyn til at dere befinner dere på bondens dyrket mark, og ikke la det ligge igjen søppel.

Problems: