Løkka (futerødv.) (Alshus) | Buldring i Fredrikstad
Page views (since 2019.10.09): 3
Nylig oppdaget sektor ved den nye parkeringa til Alshus. Flere steiner og skrenter i nærheten av den gamle/ubrukte fotballøkka. En skrent ved krysset/hytteparkeringene 100m nordenfor parkeringa. Her er det ikke etablert noe enda, men en god del potensiale.

Problems: