Liten sektor i skogen rett ved de andre sektorene. Litt uoversiktlige vegger. Både lavt og høyt, litt seksjonsvis, med hyller og sva i mellom.

Problems: