Page views (since 2019.10.09): 14
En liten sektor med delvis sammenhengende skrentvegg, som kan ses på som to vegger (venstre og høyre), der det er brattere og mer interessant enn ellers. Sektoren er ca 30m bred og har vegger på drøye 3m. Tidvis bratt med gode tak og litt mer avrundede uttoppinger. Generelt flate og fine landinger. Sektoren ligger sør-østvendt i stor granskog med rikelig med skygge. Bare 60m anmarsj fra parkeringslomme i porsmyrveien og ca 1km sør-øst for Begby skole/kunstgressbane med stisystem gjennom skogen.

Problems:

Straffekonk ss. 7A Gudmund Grønhaug Starter som sitstart på det venstre hjørnet. Skrått opp og ut høyre mot risset. Opp mellom hjørnet og risset.
Søt som synden 6B Øistein Bjørhei Sitstart i firkanthull. Rett opp bratt vegg med gode krimpere og gode bein (6a isch). Mer vrien uttopping med hælkrok og rockover på en ellers slapp topp (6b isch).
Heia Norge ss. 6A Gudmund Grønhaug Starter som sitstart under hjørnet, gå mot venstre ut på den korte sideveggen på krimpere, rett opp. Ingen ekskluderinger.
Sieiddit ss. 4+
Hallstein Wågsås (2 ascents) Sitstart på godt tak på liten hylle, litt til venstre under taket. Deretter skrått opp mot venstre på hyller og gode tak. Smyg deg rundt tuppen på overhenget.
TreeRaider 4
Hallstein Wågsås (1 ascent) Rissformasjon helt til høyre i et dieder med bratt overheng på venstre vegg og loddrett vegg på høyre. Et tre er noe i veien. Treet erekskkudert.
Prosjekt3 n/a Bratt og krevende klatring midt på den venstre av de to krybbeveggene.