Page views (since 2019.10.09): 9
Avlang 8-10m høy kolle/åsrygg som ligger langs porsmyrveien, ca 80-90m fra veien. Fjellskrenten ligger langs den sørlige delen av kollen og har en del både spredte og tette buldere. Kommer du fra parkeringa er fjellskrenten bak krybbeveggene og litt over i terrenget. Her byr det på lette og middels buldre på steiner og lavere veggdeler tilknyttet en noe høyere vegg. Mot høyre blir skrenten lavere og mindre bratt. Følger du skrenten mot venstre vil du komme til sektoren hogstfeltet.

Problems:

Regelrytterens anarki ss. 5+
Hallstein Wågsås (2 ascents) Sitstart på sidelist og skrå slapp hyllebær. Rett opp. (Rett til venstre for null komma svisj).
Lenins testamente ss. 5
Hallstein Wågsås (1 ascent) Sitstart på 3m blokk under skrenten, som man akkurat når på begge sider. God kant venstre, litt slapp høyre. Rett opp på relativt små fottak. Bra list/tverrbånd under toppen.
Skranten ss. 5
Bjørn Dragland (1 ascent) Sitstart - opp den skrånende railen midt på veggen. Tynne fottak i starten.
Øyjenta ss. 4+
Oline Eek (2 ascents) Samme sitstart i dieder som "null komme svisj", men følger tidlig det skrå risset mot høyre og opp via tverrlister og sidetak. Uttopping på et hjørne.
Null komma svisj ss. 4
Bjørn Dragland (2 ascents) Sitstart. Lett, men artig
Prosjekt krimping n/a Rett til høyre for Øyjenta.
Åpent prosjekt n/a Bratt hjørne/arete med overheng på nedsiden. Innsteg/landing kan godt modifieres litt. Linja på bildet er omtrentlig og fritt opp til førstebestiger. Linja må pusses,