Anders Melberg

11
FA
0
Tick
1
Tag
9
Captured
0
Tag
0
Captured
GradeFATickTotal
7B+202
7B101
7A+303
7A202
6C202
6A101

Public ascents:

18/06-18 Foten / Memory Wall / Icebreaker on NOS ss. 7B+
FA
Start vh liten crimp, hh undercling.
01/11-16 Foten / Memory Wall / David och Goliat 7B
FA
01/11-16 Foten / Memory Wall / Icebreaker 7A+
FA
01/11-16 Foten / Memory Wall / Under streken hoppstart 6C
FA
Hoppstart som i navnet. Linja til høyre på bildet.
01/11-16 Foten / Memory Wall / Under streken 7A+
FA
01/11-16 Foten / Memory Wall / Sesong hoppstart 6C
FA
hoppstart som i navnet.
01/11-16 Foten / Memory Wall / Sesong 7A+
FA
Varianten til venstre på bildet.
01/11-16 Foten / Memory Wall / The Nerd 7A
FA
03/02-16 Rovfugl / Nye Rovfugl / Gulox 7B+
FA
Sitstart fra to små krimpere, følg oppover svakt til venstre via små slopere, krimper, sidetak og god list, deretter mantel.
02/02-16 Rovfugl / Nye Rovfugl / Short Cut 7A
FA
Sitstart fra gode tak. Dyno til toppen.
03/06-14 Utgård / Balkongen / Svenske på kryss 6A
FA
Hoppstart i oveheng 0,5-1m til venstre for det tydelige fingerrisset i toppen. Catch på ok lister, videre opp på hylle, dra deg litt til høyre og opp fingerrisset. Crux i catchen og over hylla til du når risset. Lett i toppen.