Bjørn Dragland

12
FA
12
Tick
0
Tag
9
Captured
0
Tag
0
Captured
GradeFATickTotal
6B011
6A+112
6A011
5+213
5415
4+235
4246
3101

Public ascents:

22/09-19 Kuvauen / Kuvautangen / Blåskjell 4
FA
22/09-19 Kuvauen / Kuvautangen / Delfin ss 6A
18/06-19 Porsmyr / Fjellskrenten / Skranten ss. 5
FA
Sitstart - opp den skrånende railen midt på veggen. Tynne fottak i starten.
03/06-19 Porsmyr / Fjellskrenten / Null komma svisj ss. 4
FA
Sitstart. Lett, men artig
03/06-19 Porsmyr / Hogstfeltet / Xylofon 3
FA
Sitstart, liten tullebulder
03/06-19 Porsmyr / Hogstfeltet / Til veggs 5
FA
Start stående midt på veggen med venstre sidetak og høyre undercling
29/05-19 Porsmyr / Krybbeveggene / Sieiddit ss. 4+
22/07-18 Ambjørnrød / Krigssonen / Kaldstart 5
FA
Sitstart fra bra hank, til horisontal risslomme (opp) eller ganske god kant (høyre), deretter opp til en litt slapp topp på den høyeste steinen (over hyllene/kantene). Hyllen til venstre er ekskludert.
22/07-18 Ambjørnrød / Krigssonen / Varmepumpa ss 4
22/07-18 Ambjørnrød / Ambjørnrød skole (Busstopp) / Captain Ocun ss. 5+
09/10-17 Vetatoppen / Vestkanten / Oppvaskbørsten ss. 4+
23/07-17 Vetatoppen / Speiderhulene / Feiende flått ss 5
FA
Jerusalem / L.o.t.F - Lav sitstartbulder til venstre for kjempekjeft
28/05-17 Vetatoppen / Speiderhulene / Hånd i vanske 5+
FA
Lord of the Flies - travers fra høyre til venstre på frittliggende stein
16/04-17 Vetatoppen / Vestkanten / Påsketuristen 4+
16/04-17 Vetatoppen / Vestkanten / Lammelår 4+
FA
08/04-17 Rovfugl / Nye Rovfugl / Rotveien 3. 4
08/04-17 Rovfugl / Nye Rovfugl / Aku 5
08/04-17 Rovfugl / Gamle Rovfugl / Andre verden 6A+
Brukte en liten krimp som mellomtak for høyre hånd like til høyre for pinchen som muligens gjør det litt lettere..?
06/12-16 Vetatoppen / Vestkanten / Kjøkkentjeneste ss 5+
FA
Kjøkkenveggen
31/07-16 Vetatoppen / Speiderhulene / Diagonaldini 4+
FA
Østveggen
31/07-16 Vetatoppen / Vestkanten / Skarpsborg 6A+
FA
Kjøkkenveggen Ekskludering: Kant til venstre er ikke med på Skarpsborg og heller ikke den store lista øverst på "kjøkkentjeneste".
24/04-16 Kuvauen / Do veggen - venstre / Hvite Niggere 4
24/04-16 Kuvauen / Do veggen - venstre / Bly 4 Kjennes vanskeligere ut enn 3..
Kuvauen / Do veggen - venstre / Halvbrødre 6B