To-do list

Christer Marqvardsen Amundsen

1
FA
4
Tick
2
Tag
0
Captured
0
Tag
0
Captured
GradeFATickTotal
7B101
7A011
6C+011
6B+022

Public ascents:

07/07-13 Kjølemaskin 7B
FA
4m høy overhengende kompresjonsblokk. Flat og fin landing. Sitstart.
11/07-12 Verdenskrigen 7A
11/07-12 Borgerkrigen 6B+
10/07-12 Fontflue 6C+
Litt usikker på dato
27/07-10 O-kesa 6B+
Litt usikker på datoen men knall fin linje