Adrian Holmeset

1
FA
0
Tick
0
Tag
0
Captured
0
Tag
0
Captured
GradeFATickTotal
3101

Public ascents:

24/07-19 Porsmyr / Hogstfeltet / Sjøkrigskolen 3
FA
Rett opp enkleste vei ved et bredt riss, der det også stikker ut en stor blokk.